Navigáció átugrása.
Minden ami galamb

Jogi nyilatkozat


A honlapot, annak grafikus elemeit, szövegét és megoldásait a szerzői jog védi, lemásolása akár teljes egészében, akár részleteiben a szerzői jogot sérti, és így a törvény által üldözendő.


A honlap tartalma és linkelése

A honlapon található tartalom a B-I. Szilasmenti Tagszövetség, a honlap szerkesztőjének és a megjelent írások szerzőinek kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, a B-I. Szilasmenti Tagszövetség és a szerzők közös, előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel. A honlap egyes részeit -kizárólag saját felhasználás céljából- a merevlemezedre mentheted vagy kinyomtathatod, ám ebben az esetben sem válsz jogosulttá a honlap így többszörözött részének a további használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára. Nem vagy jogosult továbbá a honlap lementett változatáról a jelen jogi közleményekre és adatvédelmi tájékoztatóra mutató link vagy a konkrét tartalom eltávolítására. A fentiektől eltérni csak a B-I. Szilasmenti Tagszövetséggel kötött írásbeli szerződés alapján és kizárólag a B-I. Szilasmenti Tagszövetség, mint szerződő fél jogosult. Ezen feltételek megsértése esetén a B-I. Szilasmenti Tagszövetség a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését követelheti.

Amennyiben a saját weboldaladon a honlapra (mély linkelés csak A B-I. Szilasmenti Tagszövetség előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást, kívánsz elhelyezni, azt kizárólag a következő feltételek betartása mellett teheted meg:

A honlapra mutató linket a kódjában tartalmazó weboldalnak (linkelő honlap) tartalmaznia kell a B-I. Szilasmenti Tagszövetség nevét;
A linkelő honlap a főlapra (nyitólap, főoldal) mutató linket megkötött paraméterekkel tüntetheti fel: a link szövege kötelezően "www.b-1.hu", a weboldal címe (URL) kötelezően "http://www.b-1.hu", a link alt és title paramétere kötelezően "B-I. Szilasmenti Tagszövetség" kell legyen. A link paraméterei kötött a rel paramétert nem használhatja a "nofollow" értékkel. A megadott adatoktól, paraméterektől eltérni szigorúan tilos. Más lapra mutató link elhelyezése végett vegye fel a kapcsolatot technikai munkatársunkkal a további részletes feltételek megismerése céljából;
A link kizárólag a weboldal tartalmára mutathat, a tartalom többszörözése, másolása vagy frame-ek (illetve egyéb keretek) használata nem lehetséges, illetve szigorúan tilos;
A linkelő honlap nem keltheti azt a benyomást, hogy a B-I. Szilasmenti Tagszövetség javasolja vagy egyébként támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását, kivéve, ha erről a B-I. Szilasmenti Tagszövetség, mint szerződő féllel kötött írásbeli szerződés másképpen nem rendelkezik;
A linkelő honlap nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt a B-I. Szilasmenti Tagszövetség és a linkelő honlap fenntartója között fennálló jogviszonyról és általában a B-I. Szilasmenti Tagszövetségről, illetve annak szolgáltatásairól;
A linkelő honlap nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat. Ezen szabályoktól eltérni csak a B-I. Szilasmenti Tagszövetséggel kötött (pl. bannercserékre vagy hirdetési, illetve együttműködési kampányokra vonatkozó) írásbeli megállapodás alapján és csak a B-I. Szilasmenti Tagszövetség, mint szerződő fél jogosult.

A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a B-I. Szilasmenti Tagszövetség jogosult lesz a honlapra mutató link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni.